#24. Planuj mądrze – Strategia Walta Disneya.

#24. Planuj mądrze - Strategia Walta Disneya. 1

Jak planować mądrze, przemyślanie?
Co pomaga dostrzegać mocne i słabe strony naszych założeń?
Jak te złożenia przyjąć?
I co wspólnego ma z tym wszystkim Walt Disney?
Z tego odcinka podcastu dowiesz się, jak Strategia Walta Disneya pomaga:
– szukać kreatywnych rozwiązań,
– planować z uwzględnieniem trzech perspektyw: Marzyciela, Realisty i Krytyka,
– świeżo spojrzeć na swoje plany.
Zapraszam do słuchania.